tiểu bang nào có sòng bạc

Sòng bạc ở Hoa Kỳ: Luật pháp và Phân bố

Hình ảnh: [Bản đồ Hoa Kỳ tô sáng các tiểu bang có sòng bạc hợp pháp]

Tại Hoa Kỳ, luật pháp về cờ bạc và hoạt động sòng bạc do từng bang tự quy định. Hiện nay, có 39 tiểu bangWashington D.C. cho phép hoạt động sòng bạc hợp pháp dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

  • Sòng bạc thương mại: Đây là loại hình sòng bạc phổ biến nhất, thường tọa lạc tại các khu nghỉ dưỡng du lịch lớn. Sòng bạc thương mại cung cấp đầy đủ các trò chơi cờ bạc, bao gồm máy xèng, blackjack, roulette, baccarat, craps, v.v.
  • Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ: Các sòng bạc này được điều hành bởi các bộ lạc thổ dân da đỏ và thường nằm trên khu bảo tồn của họ. Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ có thể có luật chơi và quy định khác với sòng bạc thương mại.
  • Sòng bạc Pari-Mutuel: Loại hình sòng bạc này tập trung vào các hình thức cá cược đua ngựa và đua chó. Một số sòng bạc Pari-Mutuel cũng cung cấp các trò chơi cờ bạc khác như máy xèng và blackjack.
  • Sòng bạc trên sông: Các sòng bạc này được đặt trên những chiếc sà lan hoặc tàu thuyền neo đậu dọc theo sông hoặc hồ. Sòng bạc trên sông thường được tìm thấy ở các tiểu bang cấm hoạt động cờ bạc trên đất liền.

Dưới đây là bảng tổng hợp các tiểu bang có sòng bạc hợp pháp:

Tiểu bang Loại hình sòng bạc hợp pháp
Alabama Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Arizona Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Arkansas Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
California Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Colorado Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Connecticut Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Delaware Sòng bạc thương mại, sòng bạc Pari-Mutuel
Florida Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Georgia Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Idaho Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Illinois Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Indiana Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Iowa Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Kansas Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Kentucky Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Louisiana Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ, sòng bạc trên sông
Maine Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Maryland Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Massachusetts Sòng bạc thương mại
Michigan Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Minnesota Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Mississippi Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ, sòng bạc trên sông
Missouri Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Montana Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Nebraska Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Nevada Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
New Jersey Sòng bạc thương mại
New Mexico Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
New York Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
North Carolina Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
North Dakota Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Ohio Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Oklahoma Sòng bạc thương mại, sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Oregon Sòng bạc dành cho thổ dân da đỏ
Pennsylvania Sòng bạc thương mại
Rhode Island Sòng bạc thương mại
South Dakota Sòng bạc dành cho thổ dân da

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *